Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

MADAMEBUTIK.PL

 

Niniejsza Polityka Prywatności, stosownie do postanowień ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) określa zasady ochrony prywatności związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.madamebutik.pl.

Terminy rozpoczynające się od wielkiej litery mają swoje wytłumaczenie w Regulaminie Sklepu internetowego www.madamebutik.pl

 

1. Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego jest Paulina Suszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PAULINA SUSZKO (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Nowa 3/10 56-210 Wąsosz) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5010066948, REGON 364753602. Adres korespodencyjny: Paulina Suszko, ul. Nowa 3/10, 56-210 Wąsosz, adres poczty elektronicznej: butik@madamebutik.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do zapewnienia ochrony prywatności Klientom Sklepu internetowego.

1.3. Klient rejestrując się w Sklepie internetowym oraz składając Zamówienie podaje dane osobowe (imię i nazwisko, adres miejsca dostawy: ulica, miasto, kod pocztowy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do złożenia Zamówienia. Ponadto Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne. Dodatkowo Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego danych w sposób niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

Klient niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Sprzedawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

1.4. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) w tym tzw. newslettera.

1.5. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez administratora danych osobowych w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.6. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umów sprzedaży i jedynie w niezbędnym w tym celu zakresie, to jest w celach realizacji Zamówienia i dokonania rozliczenia, chroniąc je ze szczególną starannością przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto administrator danych osobowych stale nadzoruje proces przetwarzania danych, dobiera i stosuje środki techniczne niezbędne do zapewnienia ich poufności oraz czuwa, aby dostęp do nich miały osoby posiadające stosowne upoważnienia. 

1.7. Dane Klienta mogą być udostępniane przez administratora danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

1.8. Klient ma prawo w dowolnym momencie do wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej butik@madamebutik.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

1.9. Usunięcie danych osobowych Klienta następuje po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta.

1.10. W uzasadnionych przypadkach administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli naruszył on postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku ze świadczoną usługą, a wyjaśnienie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności Klienta wymaga zachowania tych danych.

1.11. Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności Zamówień oraz doręczeń Towarów może powierzyć na podstawie pisemnej umowy dane osobowe Klienta do przetwarzania przez podmioty trzecie wykonujące na jego rzecz usługi:

a) operatorowi systemu płatności on-line firmie Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie;

b) operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie świadczącemu usługi pocztowe.

 

2. Pliki cookies

2.1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe – są to pliki które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrze danego pliku cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klientów strona www.madamebutik.pl używa plików cookies.

Uzyskane w ten sposób informacje (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne) są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia bezpieczeństwa, celach technicznych związanych z administracją serwera, konfiguracją Sklepu internetowego, celach statystycznych oraz marketingowych.

2.2. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klienta (lub innego urządzenia służącego do korzystania z Internetu), nie wprowadzają również do komputera Klienta niebezpiecznego oprogramowania.

2.3. Klient może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

 

3. Postanowienia końcowe

W przypadku pytań dotyczących zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres butik@madamebutik.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod wyżej wymienionym adresem mailowym przez 7 dni w tygodniu.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl